• Ο Ιησούς Χριστός

    Ο Ιησούς Χριστός ζητά σήμερα από μας να έλθει στην καρδιά μας, ζητάει να του δώσουμε τις αμαρτίες μας για να τις συγχωρήσει, περιμένει από μας την απόφασή μας να αρχίσουμε μια νέα ζωή....

  • Μυστήριο της Μετανοίας

    Μυστήριο της μετανοίας ή εξομολόγηση ή δεύτερο βάπτισμα αποκαλείται το θεοσύστατο μυστήριο της εκκλησίας κατά το οποίο παρέχεται στα μέλη της εκκλησίας θεραπεία δια της αφέσεως των αμαρτιών. ...

  • Ο Χριστός συνδιαλεγόμενος με τη Σαμαρείτιδα

    Η παράσταση όπου απεικονίζεται ο Χριστός να συνομιλεί με τη Σαμαρείτιδα είναι ιστορημένη στη δεύτερη ζώνη του βόρειου τοίχου, πάνω από την πύλη με την οποία επικοινωνεί ο κυρίως ναός με το παρεκκλήσιο της αγίας Βαρβάρας....

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Διακόσια ἔτη ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως: μία σοβαρή παράλειψη

 


Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς
Ἀντιπρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Ἑορτάσαμε ἐφέτος τά διακόσια ἔτη ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τῆς ἐπαναστάσεως ἡ ὁποία μᾶς χάρισε τήν ἐλευθερία, τῆς ἐπαναστάσεως ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ κορύφωση τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων, διότι ὡς γνωστόν ταυτόχρονα μέ τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ξεκινᾶ καί ἡ ἐπαναστατική δραστηριότητα. Δέν ἦταν ἡ πρώτη λοιπόν ἐπανάσταση τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἦταν ἐκείνη ἡ ὁποία μᾶς χάρισε τήν ἐλευθερία, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ καθ΄ ὅλο τό διάστημα τῆς δουλείας ὁλόκληρη σειρά... ἐπαναστάσεων, ἡ ὁποῖες μαρτυροῦν τήν ἄσβεστη δίψα τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἐλευθερία.

Καμμία λοιπόν σχέση δέν εἶχε ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 μέ τή γαλλική ἐπανάσταση τοῦ 1789, ὅπως θέλησαν κατά καιρούς νά μᾶς πείσουν μερικοί ἀναλφάβητοι. Ποῦ ἦταν ἡ γαλλική ἐπανάσταση τό 1770, ὅταν μέ τήν τότε ἀποτυχημένη ἐπανάσταση αἱματοκυλίσθηκε ὁλόκληρη ἡ Πελοπόννησος; Αὐτό ἀκριβῶς ἐξηγεῖ σαφῶς ὁ ἀρχιστράτηγος τοῦ ἀγῶνος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στά ἀπομνημονεύματά του λέγοντας: "Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν ἀπ΄ ὅσαις γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης οἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεών των εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτον ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος, ἦτον μέ ἕνα λαόν ὁποῦ ποτέ δέν ἀναγνωρισθῇ ὡς τοιοῦτος, οὔτε νά ὀρκισθῇ, παρά μόνον ὅ,τι ἔκαμνε ἡ βία. Οὔτε ὁ Σουλτάνος ἠθέλησε ποτέ νά θεωρήσῃ τόν ἑλληνικόν λαόν ὡς λαόν, ἀλλ΄ ὡς σκλάβους.[1]"

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Σαν σήμερα: Ο θάνατος του Παύλου Μελά

 

Ο ηρωικός θάνατος του Παύλου Μελά, στις 13 Οκτωβρίου 1904, αφύπνισε ολόκληρο τον Ελληνισμό και έδωσε ώθηση για νέους εθνικούς αγώνες, με στόχο την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Ο Παύλος Μελάς ήταν νυμφευμένος με τη Ναταλία Δραγούμη. Αμφότερες οι δύο οικογένειες με καταγωγή από αλύτρωτα ελληνικά εδάφη, είχαν μια μακραίωνη παράδοση προσφοράς στους αγώνες του έθνους, ισχυρή κοινωνική και πολιτική ισχύ αλλά και κοινούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς.

Ο Παύλος Μελάς συμμετείχε στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 και στην προετοιμασία του Μακεδονικού Αγώνα. Στη Μακεδονία, τόπο λατρεμένο αλλά και τόπο της θυσίας του, πραγματοποίησε τρεις αποστολές. Κατά την πρώτη, τη διερευνητική, μαζί με τους αξιωματικούς Παπούλα, Κοντούλη και Κολοκοτρώνη, τον Μάρτιο του 1904, έφθασε μέχρι την περιοχή των Πρεσπών. Επανήλθε μόνος του, τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς στην περιοχή Κοζάνης και Σιάτιστας. Τον Αύγουστο του 1904, ακολούθησε η τελευταία περιοδεία του. Ως γενικός αρχηγός στη δυτική Μακεδονία είχε υπό τις εντολές του ένοπλο σώμα δέκα Κρητών και υπαρχηγό το Λάκη Πύρζα.

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Γιατί ανάβουμε κεριά στην εκκλησία;

 Όλοι οι χριστιανοί που εκκλησιάζονται μπαίνοντας στον ναό παίρνουν κεριά και αφού τα ανάψουν τα τοποθετούν στις καθορισμένες θέσεις, μανουάλια, μπροστά συνήθως από τις εικόνες των Αγίων. Πολλοί δεν γνωρίζουν τι συμβολίζει η πράξη τους αυτή. Μερικοί νομίζουν ότι το κάνουν για να ενισχύσουν οικονομικά το ναό της ενορίας τους. Πράγματι ενισχύεται ο ναός με την προσφορά των πιστών, αλλά πίσω από το άναμμα του κεριού κρύβεται ένας βαθύτερος συμβολισμός.

Για πιο λόγο, λοιπόν, ανάβουμε κεριά;

Θα παραθέσουμε τις απαντήσεις δύο μεγάλων αγίων και σπουδαίων θεολόγων της Εκκλησίας μας που εξηγούν αυτό το συμβολισμό, του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη. Ο καθένας αναφέρει 6 λόγους.