ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

30009

27/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Φυτειῶν, ἀνακοινώνει στους εὐλαβεῖς ἐνορῖτες ὅτι ξεκίνησε ἡ διαδικασία ἁγιογράφησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 Ὅποιος ἐπιθυμεῖ τήν συμμετοχή του στήν ἀποπεράτωση τῶν ἁγιογραφιῶν ἄς ἐπικοινωνήσει με τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιο στο τηλέφωνο 6978593094.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ