Γράφει ἡ Γιάννα Στεργίου
Αὐτή τήν ὥρα πού μιλᾶμε ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας βρίσκεται διασωληνωμένος καί παλεύει γιά τήν ἑπόμενη μέρα. Τήν ἴδια ὥρα πολλά ΜΜΕ, αὐτόκλητοι ὑπερασπιστές τοῦ κυβερνητικοῦ λόγου ἔχουν ξαμοληθεῖ σέ μιά πρωτοφανῆ κατασυκοφάντησή του. Γιατί ἀνερυθρίαστα καί χωρίς ἴχνος ἠθικοῦ φραγμοῦ ἐπιδίδονται σέ ἕναν ἀγῶνα ὕβρεων, καταρῶν, χυδαιολογίας; Γιατί ὁ νοσηλευόμενος εἶναι ἀνεμβολίαστος.
Στήν κοινωνία τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης καί τῆς στοχοποίησης συνανθρώπων πλέον εἶναι ἐπιτρεπτό νά εἶσαι... κανίβαλος. Εἶναι μᾶλλον παραπάνω ἀπό ἐπιτρεπτό, εἶναι ἐπιβεβλημένο. Ἡ ἐπίθεση σέ ἀνθρώπους πού χαροπαλεύουν ἤ πεθαίνουν ἀπό COVID-19, ἐνῶ δέν ἔχουν ἐμβολιαστεῖ πηγάζει ἀπό τό κυβερνητικό  ἰδεολόγημα την ἀτομικῆς εὐθύνης πού στοχοποιεῖ συλλήβδην τούς ἀνεμβολίαστους ὡς ἀντικοινωνικούς ἐγωιστές ἤ ψεκασμένους. Ἀδυνατοῦν νά δοῦν τήν κοινωνία συλλογικά καί ἀλληλέγγυα, ἀλλά μόνο ὡς ἀτομικές συμπεριφορές καί εὐθύνες.

Εἶναι οἱ χρήσιμοι ἠλίθιοι—συνειδητά ἤ ἀσύνειδα—μιας κυβέρνησης πού πετᾶ τό μπαλάκι στόν καθένα μας ξεχωριστά καί ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν εὐθύνη τῶν 100 νεκρῶν τήν ἡμέρα. Κοροϊδεύουν ὅλη μέρα τούς θρήσκους γιά τόν ἀνορθολογισμό τους, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή ἔχουν ἀνάγει σέ θρησκεία, ὄχι τήν ἐπιστήμη, ἀλλά τόν πιό γκροτέσκο ἐπιστημονισμό, μέ ἐκπροσώπους πού θυμίζουν κομματικά ὄργανα.

Παρουσιάζονται ὡς οἱ ὑπεύθυνοι, οἱ ἄνθρωποι πού σέβονται τόν συνάνθρωπο—όχι γενικῶς, τόν ἐμβολιασμένο μόνο συνάνθρωπο—και δέχονται ἀσμένως κάθε κρατικό αὐταρχισμό. Εἶναι μάλιστα τόσο «εὐαίσθητοι» πού θεωροῦν ἀκόμη καί τό τιμωρητικό χαράτσι τῶν 100 εὑρῶν στούς ἡλικιωμένους δίκαιο. Ἀδιαφοροῦν γιά τήν ταξικότητα τοῦ μέτρου, γιά τό γεγονός ὅτι βλάπτει τούς φτωχούς, γιά τίς συνέπειες πού ἔχει ἡ ἐπιβολή τοῦ κράτους πάνω στά σώματά μας. Βρίσκουν σέ ὅλα δικαιολογία, ἀκόμη καί ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἐμπνευστής τοῦ μέτρου, ὁ Πρωθυπουργός δηλώνει εὐθαρσῶς στήν Washington Post ὅτι «κάνουμε τή ζωή δύσκολη σέ ὅσους δέν θέλουν νά ἐμβολιαστοῦν».

Εἶναι τόσο «εὐαίσθητοι» καί κοινωνικά «ὑπεύθυνοι» πού καραδοκοῦν κάτω ἀπό κάθε εἴδηση θανάτου ἀπό κορωνοϊό νά δοῦν ἐάν ὁ θανών ἦταν ἀνεμβολίαστος, γιά νά πανηγυρίσουν. Τί πανηγυρίζουν ἀκριβῶς; Θανάτους συνανθρώπων. Καί τώρα τί πανηγυρίζουν μέ τήν ἀσθένεια τοῦ Σεβασμιότατου; Τίς δύσκολες ὧρες πού περνάει ἕνας ἄνθρωπος πού τό μόνο του σφάλμα ἦταν ὅτι δέν ἐμβολιάστηκε, ἐνῶ ποτέ δέν καταφέρθηκε ἐναντίον τοῦ ἐμβολίου καί τῆς ἐπιστήμης.

Πανηγυρίζουν τό γεγονός ὅτι βρίσκεται σέ κρίσιμη κατάσταση ἕνας ἄνθρωπος πού μεταβίβαζε λόγια ἀγάπης καί ἑνότητας καί κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ σέ ὅσους ἐλεύθερα ἤθελαν νά τόν ἀκούσουν. Πού προσπάθησε νά κρατήσει τίς ἐκκλησίες ἀνοιχτές, τόν μόνο χῶρο πού διατήρησε τόν κοινοτισμό, τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία σέ μιά ἐποχή δυστοπίας. Πῶς τόλμησε ἐξάλλου νά τό κάνει; Ἡ ἐποχή εἶναι ἐποχή διχασμοῦ, ἐποχή κυνηγιοῦ μαγισσῶν, ἐποχῆ ἀποκλεισμοῦ ἀνθρώπων, ἀτομισμοῦ καί ἀπομόνωσης!

Ἡ στάση τοῦ Μητροπολίτη θά τούς θυμίζει πάντοτε αὐτό πού ποτέ δέν κατάφεραν νά εἶναι. Ἄνθρωποι ἀκέραιοι, ἑνωτικοί, μέ ἀγάπη γιά τον κάθε συνάνθρωπο καί πίστη στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή ἀκόμη καί μέ κόστος.