(εἰκόνα  προσκυνηταρίου  ἔτος 2001)

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος εἶναι ἀπό τούς πιο λαοφιλεῖς Ἅγίους. Πολλές ἐκκλησίες καί παρεκκλήσια εἶναι ἀφιερωμένα στήν μνήμη του, ἀλλά καί σέ πολλούς ναούς θά ὑπάρχει μία εἰκόνα του ἤ ἕνα προσκυνητάρι του,  τιμῶντας τό ὄνομά του.

   Αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο. Ὁ Ἁγιος κάνει αἰσθητή τήν παρουσία του στήν ζωή  τῶν χριστιανῶν, ὅταν αὐτοί τόν ἐπικαλοῦνται με πίστη καί καθαρότητα βίου. Στήν πατρίδα μας ἐπίσης, πάρα πολλές φορές καί κατά τήν Τουρκοκρατία καί κατά τήν Γερμανική κατοχή ἔχει διασώσει καί χωριά ἀκόμη, ὁλόκληρα ἀπό τήν μανία τῶν κατακτητῶν. Θεωρεῖτε καί προστάτης κατά τῶν λοιμωδῶν ἀσθενειῶν (πανώλη, θανατηφόρες γρίπες κλπ)

 

Ἡ τιμία κάρα του, πού βρίσκεται στήν Ἰερᾶ Μονή Ἁγίου Στεφάνου Μετεώρων, ὅπως καί τά ἄλλα λείψανα του, ἄπειρες φορές προσκυνήθηκαν ἀπό ἀνθρώπους πού ἀναζητοῦσαν καί βρήκαν τήν θεραπεία τους.

   Καί οἱ Φυτεῖες δέν θα μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν ἐξαίρεση. Οἱ πατέρες ἡμῶν καί στον παλαιότερο Ναό (πρίν το 1910) καί στον νεώτερο ἔχουν ἀφιερώσει τρεῖς προσκυνηματικές εἰκόνες στον Ἅγιο Χαράλαμπο, γιά προστασία καί ἀπό διαφόρους κατακτητές ἀλλά καί γιά θεραπεία ἀπό πολλές θανατηφόρες λοιμικές ἀσθένειες.

  Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ Ἅγιος τοῦ Χριστοῦ, Χαράλαμπος ὁ θαυματουργός, νά πρεσβεύει πάντοτε στον Τριαδικό Θεό μας, ἀλλά καί σήμερα, ἀπέναντι σέ κάθε θανατηφόρα ἀσθένεια.  

  

                           (εἰκόνα παλαιοῦ τέμπλου,   περίππου μέσα 20ου αἰῶνος)(εἰκόνα τέμπλου παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου εἰκονίζονται ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος με τόν Ἅγιο Τρύφωνα,     ἔτος 1857)