Πρόεδρος π. Γεώργιος Φλώρος

Αντιπρόεδρος Στέργιος Παλκογιάννης

Ταμίας Κωνσταντίνος Στάμος

Γραμματέας Σωτήριος Μαλιγιάννης

Μέλος Δημήτριος Μπουσμπουρέλης