Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Δικοί μας ἄγνωστοι Ἅγιοι. (Οἱ ἅγιοι Νεομάρτυρες Θεόδωρος, Λάμπρος καί Ἀνώνυμος, οἱ Βραχωρίτες (2 Νοεμβρίου †))